Σχεδιασμός συλλογών επίπλων κατοικίας.
Έξι συλλογές σε έκδοση (1991-’93, 1993-'96,
1998- ‘99)

 
 ΕΡΓΑ    ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ    ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ