Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και επίβλεψη της έκθεσης '3D Printing', σε συνεργασία με Ι. Μάρη (2014)

Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και επίβλεψη της έκθεσης 'Lumen Prize' (2014)

Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και επίβλεψη της έκθεσης 'No Respect' (2014)

Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και επίβλεψη της έκθεσης 'Bob Wilson' (2013)

Εικαστικοί Διάλογοι στο πάρκο αναψυχής της Ακαδημίας Πλάτωνος (2012, 2013)

Ενίσχυση και αποκατάσταση διατηρητέας σκηνής, Δ. Αρεοπαγείτου 2, σε συνεργασία με Ι. Μάρη (2012)

Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και επίβλεψη της έκθεσης 'Helmut Newton' (2012)

Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και επίβλεψη της έκθεσης 'Faces' (2012)

Αρχιτεκτονική επίβλεψη της έκθεσης 'Robert Mapplethorpe' (2011)

Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και επίβλεψη της έκθεσης 'Πολυγλωσσία' (2011)

 ΕΡΓΑ    ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ    ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ